Ako bi se u biznisu morala odabrati samo jedna oblast u koju je nabolje ulagati - to bi definitivno bili zaposleni. Oprema zastarjeva, tržište se mijenja... pobjeđuje ona organizacija koja ima najbolje ljude!

U oblasti ljudskih resursa agencija može pomoći u sledećem:

  • uvođenje koncepta menadžmenta ljudskih potencijala
  • utvrđivanje potreba ljudskih potencijala
  • pribavljanje i selekcija novih zaposlenih
  • motivisanje i nagrađivanje
  • podizanje kulture organizacije na viši nivo
  • obrazovanje i razvoj zaposlenih (više na strani Edukacija zaposlenih)

     PUBLIKA  Consulting


Tel:          +387 65 85 84 85, Tel./Fax:  +387 51 81 42 41,
                 +387 51 81 58 87

E-mail: info@publika.rs.baO NAMA   :    ODNOSI SA JAVNOŠĆU   :   MARKETING   :    LJUDSKI RESURSI    :   EDUKACIJA ZAPOSLENIH   :   BIZNIS PLAN   :   KONTAKT
Copyright © 2009. Publika. Sva prava zadržana
Najbolji prodajni pristup je svaki onaj kod kojeg prodaja uspije.

Dobro planiranje prodajnih procesa važan je korak u povećanju prodaje.

Potrebno je uložiti sedam do deset puta više energije u pronalaženje novog klijenta u odnosu na zadržavanje postojećeg.

Što više koristi donosimo našim klijentima, to će oni biti spremniji zamjeniti konkurenciju našim proizvodima ili uslugama.

Za konačni uspjeh nekog proizvoda važno je da se uporedo s njegovim tehničkim razvojem razvija i marketing koji prati taj proizvod.

Termin "razvoj novih proizvoda" u poslovanju se koristi za opisivanje procesa kojim preduzeće lansira novi proizvod ili uslugu na tržištu.

Ako na početku prodajnog teksta ne iznesete bitne koristi kao objašnjenje za čitanje, posjetu ili kupovinu, tada ga većina potencijalnih kupaca neće ni početi čitati.

Vrijedi pravilo - "Ako kažete nešto što kupac ne razumije, on će se osjećati glupo", a to sebi ne smijete dozvoliti.

Svakog kupca koji uđe u trgovinu potrebno je pozdraviti, jer mu se tako daje do znanja da je osoblje tu da mu pomogne, ali i da je svjesno njegove prisutnosti.

"Hvatanje" potrošača tokom samog čina kupovine nužno je kako bi se dobio uvid u stvarni proces donošenja odluka o kupovini.

Kako biste se uspješnije "cjenkali", odredite cilj koji želite postići, poslušajte ponudu druge strane i postavite recipročnu ponudu.

Bez obzira na iznose koji su u pitanju, pregovori o cijeni često završe podjelom iznosa.

Pri vođenju pregovora poželjno je "primorati" drugu stranu da prva iznese svoju ponudu.

Sva preduzeća, bez obzira na svoju postojeću situaciju, moraju razvijati dugoročnu strategiju da bi najpovoljnije odgovorile promjenjivim uslovima u svojoj djelatnosti.


Kupac ne kupuje proizvod, uslugu ili robu radi vlasništva, nego radi stila, načina života i doživljaja što ga isti predstavljaju u njegovoj glavi .

"Platiću više za sposobnost postupanja sa ljudima nego za bilo koju drugu vještinu pod kapom nebeskom …"
                         J. D. Rockefeller

Prilagođavanje poruke okruženju i sposobnosti kupca da je usvoji - uslovljava njenu efikasnost.

Rukovođenje je postizanje rezultata pomoću drugih.

"Kad govorite sami, učite samo ono što ste znali već ranije, a kada slušate nekog drugog, dajete sebi priliku da naučite nešto novo."

Odnosi sa javnošću predstavljaju planiran i kontinuiran napor da se uspostavi i održi dobar ugled preduzeća i međusobno razumijevanje između preduzeća i javnosti.
Da bi biznis plan razvio interese kod investitora, treba, uvijek, da sadrži sledeća četiri elementa:
  • Jasna definicija posla.
  • Dokaz marketinških sposobnosti.
  • Dokaz menadžerskih sposobnosti.
  • Atraktivan (privlačan) finansijski aranžman.

Konkurencija je najbolji vodič efikasnog privređivanja, konkurent nije neprijatelj nego najkorisniji pomoćnik u poslovnim odlukama.

Potrošač je kralj!
Potrebe potrošača i želje kupca su osnova svake vaše ponude kao proizvođača!

ZANIMLJIVOSTI